CUA DE VEDELLA TALLADA

Extremitat posterior de l’animal. Tallada segons petició del client

GALTES DE VEDELLA

Peça provinent del cap de la vedella.

CAP DE VEDELLA CUIT

Cap obert i sense llengua cuit.

TRIPA DE VEDELLA CUITA

Tripa de vedella cuit.

POTA DE VEDELLA CUITA

Pota de vedella amb les ungles separades cuita.

MITJANA DE VEDELLA PART AMPLE DESOSSADA

Peça provinent de la part alta de la mitjana desossada

MITJANA DE VEDELLA PART PRIMA DESOSSADA

Peça provinent de la part baixa de la mitjana desossada.

REVES D'ESPATLLA DE VEDELLA

Peça provinent del davant de la vedella.

CULATÍ DE VEDELLA

Peça provinent de la cuixa de la vedella.

MITJANA DE VEDELLA PART PRIMA SENSE FILET

Part baixa de la mitjana de vedella sense el filet

ENTRAMA GRUIXUDA DE VEDELLA

Peça de la mitjana situada a l’abdomen de l’animal, per sobre del ventre i per sota del filet

VACIÓ DE VEDELLA

Peça de la falda de l’animal.