Especejament de conill

ESPATLLA DE CONILL

Part superior de l’espatlla del conill

LLOM DE CONILL DESSOSSAT

Part del conill entre l’espatlla i la cuixa sense ós.

CUIXES DE CONILL

Part del darrera de conill, compresa entre les potes i el llom.

COSTELLES DE CONILL

Peça sencera dels ossos que formen la part toràcica del conill amb la corresponent carn que els envolten.